Thứ hai, 28/11/2022 - 08:07|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS TÂN SỎI
 • Đỗ Văn Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học
  • Điện thoại:
   0948300572
  • Email:
   dovannam2009@gmail.com
 • Lương Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0973759659
  • Email:
   giangthangdq@gmail.com
 • Phạm Thị Nụ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0368068557
  • Email:
   phamnu77@gmail.com
 • Nguyễn Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0398448747
  • Email:
   nguyenvan990872@gmail.com
 • Đinh Thị Phương Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0974970566
  • Email:
   dinhphuongthaoyt@gmail.com
 • Lê Thị Ninh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ VP
  • Học hàm, học vị:
   Điều dưỡng
  • Điện thoại:
   0978158963
  • Email:
   lethinhinhytbg@gmail.com
 • Đỗ Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó HT
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0393968196
  • Email:
   luulytim38@gmail.com
 • Phạm Minh Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985617487
  • Email:
   phamminhchien78@gmail.com
 • Vi Thị Thêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ KHXH
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0337190839
  • Email:
   vithithem84@gmail.com
 • Dương Thị Thiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách đội
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0974181929
  • Email:
   lig.xig@gmail.com
 • Tăng Thị Thanh Thuỷ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0966241498
  • Email:
   Tangthuytansoiyt@gmail.com
 • Đỗ Thị Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Tổ KHTN
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0339880888