Thứ hai, 28/11/2022 - 09:34|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS TÂN SỎI
 • Nguyễn Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0398448747
  • Email:
   nguyenvan990872@gmail.com
 • Đinh Thị Phương Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0974970566
  • Email:
   dinhphuongthaoyt@gmail.com
 • Phạm Minh Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985617487
  • Email:
   phamminhchien78@gmail.com
 • Vi Thị Thêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ KHXH
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0337190839
  • Email:
   vithithem84@gmail.com
 • Tăng Thị Thanh Thuỷ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0966241498
  • Email:
   Tangthuytansoiyt@gmail.com
 • Đỗ Thị Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Tổ KHTN
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0339880888
 • Ngô Thị Cẩm Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0976838835
  • Email:
   ngothicamle.ttnhanam@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0963968718
  • Email:
   Nguyenphuong021096@gmail.com
 • Lê Thị Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0961228382
  • Email:
   lethiquyen13061989@gmail.com
 • Phùng Bá Toản
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0974179077
  • Email:
   batoanyt@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0332941376
  • Email:
   Habenho1994.bg@gmail.com