Tuesday, 05/07/2022 - 12:59|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS TÂN SỎI
 • Tiết 14 Hình học 7
  | Trường THCS Tân Sỏi | 20 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tiết 43 Hình học 7
  | Trường THCS Tân Sỏi | 19 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài 23 Ngữ văn 9
  | Trường THCS Tân Sỏi | 19 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài 14 Ngữ văn 9
  | Trường THCS Tân Sỏi | 19 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài 5 Địa lí 8
  | Trường THCS Tân Sỏi | 20 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài 2 Địa lí 8
  | Trường THCS Tân Sỏi | 17 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài 1 Lịch sử 9
  | Trường THCS Tân Sỏi | 20 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tiết 22 Sinh học 9
  | Trường THCS Tân Sỏi | 25 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tiết 33 Sinh học 7
  | Trường THCS Tân Sỏi | 19 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài 19 Hóa học 8
  | Trường THCS Tân Sỏi | 21 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tiết 20, 21 Tin học 9
  | Trường THCS Tân Sỏi | 17 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hình học 6 Bài 34
  | Trường THCS Tân Sỏi | 22 lượt tải | 1 file đính kèm