Monday, 23/05/2022 - 13:04|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS TÂN SỎI
 • Tiết 14 Hình học 7
  | Trường THCS Tân Sỏi | 14 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tiết 43 Hình học 7
  | Trường THCS Tân Sỏi | 13 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hình học 6 Bài 34
  | Trường THCS Tân Sỏi | 15 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đại số 6 bài 15
  | Trường THCS Tân Sỏi | 10 lượt tải | 1 file đính kèm