Monday, 28/11/2022 - 09:25|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS TÂN SỎI
 • Tiết 43 Hình học 7
  | Trường THCS Tân Sỏi | 49 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tiết 14 Hình học 7
  | Trường THCS Tân Sỏi | 57 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hình học 6 Bài 34
  | Trường THCS Tân Sỏi | 56 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đại số 6 bài 15
  | Trường THCS Tân Sỏi | 32 lượt tải | 1 file đính kèm