Thứ hai, 28/11/2022 - 09:50|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS TÂN SỎI
 • Tiết 43 Hình học 7
  | Trường THCS Tân Sỏi | 49 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tiết 14 Hình học 7
  | Trường THCS Tân Sỏi | 57 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài 23 Ngữ văn 9
  | Trường THCS Tân Sỏi | 53 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài 14 Ngữ văn 9
  | Trường THCS Tân Sỏi | 54 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài 5 Địa lí 8
  | Trường THCS Tân Sỏi | 50 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài 2 Địa lí 8
  | Trường THCS Tân Sỏi | 43 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài 1 Lịch sử 9
  | Trường THCS Tân Sỏi | 49 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tiết 22 Sinh học 9
  | Trường THCS Tân Sỏi | 63 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tiết 33 Sinh học 7
  | Trường THCS Tân Sỏi | 52 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài 19 Hóa học 8
  | Trường THCS Tân Sỏi | 52 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tiết 20, 21 Tin học 9
  | Trường THCS Tân Sỏi | 46 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hình học 6 Bài 34
  | Trường THCS Tân Sỏi | 56 lượt tải | 1 file đính kèm