Monday, 28/11/2022 - 08:31|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS TÂN SỎI
Ngày ban hành:
09/11/2022
Ngày hiệu lực:
15/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học

Ngày ban hành:
19/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 – 2020

 

Ngày ban hành:
16/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/07/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/07/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/07/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực